நண்பர்கள் பற்றிய தமிழ் கவிதை

friendship tamil kavithai 2018

friendship tamil kavithai 2018 நண்பர்கள் பற்றிய தமிழ் கவிதை
உப்பு இருந்தால் தானே உணவு சுவைக்கும்…! நட்பு இருந்தால் தானே வாழ்க்கை இனிக்கும் ..!

Tamil Kavithai, Tamil Friendship Kavithai 2018, Latest Tamil Quotes, New Tamil Quotes About Friendship, Friendship Tamil Kavithai 2018