இயற்கை கவிதை வரிகள்

இயற்கை கவிதை வரிகள்
இயற்கை கவிதை வரிகள்

நேற்று மாலை
வழி அனுப்பிவைத்த
கதிரவனே உன்
போர்வை விலக்கி
எழுந்து வா..!
பூக்கட்டும் உலகம்..!

Keywords : இயற்கை கவிதை வரிகள், சூரியன் கவிதை, sunset quotes in tamil, சூரியன் பற்றிய கவிதை, சூரியன் பற்றிய கவிதைகள், காலை சூரியன் கவிதை, மாலை சூரியன் கவிதை