அண்ணன் பற்றிய கவிதைகள்

அண்ணன் பற்றிய கவிதைகள்

அண்ணன் பற்றிய கவிதைகள்

தாய் இருந்தால் துன்பம் இல்லை
தந்தை இருந்தால் தவிப்பு இல்லை
தங்கை இருந்தால் தனிமை இல்லை
தோழன் இருந்தால் தோல்வி இல்லை
தாத்தா இருந்தால் தயக்கம் இல்லை
பாட்டி இருந்தால் பயம் இல்லை
அண்ணன் இருந்தால் அனைத்தும் கிடைக்கும் அன்போடு…

Keywords: அண்ணன் பற்றிய கவிதைகள்

அண்ணன் தம்பி கவிதை, அண்ணனுக்கு ஒரு கவிதை, அண்ணனுக்கு கவிதை, அண்ணன் தம்பி பாச கவிதை, அண்ணன் தம்பி பாசம் கவிதை, அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை, அண்ணன் கவிதை தமிழ், அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கவிதைகள், அண்ணன் தங்கச்சி கவிதை, அண்ணன் பற்றிய கவிதைகள்