நீ கொடுக்கும் கொஞ்சல் முத்தம் வேண்டாம்…

நீ கொடுக்கும் கொஞ்சல் முத்தம் வேண்டாம்...

நீ கொடுக்கும் கொஞ்சல் முத்தம் வேண்டாம்…

நீ கொடுக்கும் கொஞ்சல்
முத்தம் வேண்டாம்…
நீ கேட்கும் கெஞ்சல்
முத்தம் போதுமடா…

Keywords: நீ கொடுக்கும் கொஞ்சல் முத்தம் வேண்டாம்…

காதல் கவிதைகள், காதல் கவிதைகள் வரிகள், காதல் கவிதைகள் தமிழில், காதல் கவிதைகள் படங்கள், காதல் கவிதைகள் download, காதல் கவிதைகள் 2018, காதல் கவிதைகள் பாடல் வரிகள், தமிழ் காதல் கவிதைகள் sms, காதல் கவிதைகள் மற்றும் புகைப்படங்கள், காதலன் பற்றிய கவிதைகள், காதல் கவிதை வரிகள், காதல் கவிதைகள் 2019, கண்கள் காதல் கவிதை, உயிர் காதல் கவிதைகள், காதல் கவிதை இமேஜ், கண்ணீர் காதல் கவிதை, காதல் கவிதை போட்டோ, முத்தம் காதல் கவிதை, நீ கொடுக்கும் கொஞ்சல் முத்தம் வேண்டாம்