காந்தி ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள்

காந்தி ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள்

நீங்கள் எதை
செய்தலும் உங்கள்
உள்ளத்திற்கும்,
உலகத்திற்கும்
உண்மையாகவே
நடந்துகொள்ளுங்கள்!

Keywords : காந்தியின் கொள்கைகள், காந்தி சுயசரிதை, மஹாத்மா காந்தி கட்டுரை, காந்தி பற்றி கட்டுரை, காந்தி பற்றிய கட்டுரை, மகாத்மா காந்தி கவிதை, காந்தி அடிகள், காந்தியடிகள் கட்டுரை, காந்தி ஜெயந்தி அக்டோபர் 2, காந்தியின் வாழ்க்கைத் தத்துவம்