மகாத்மா காந்திஜியின் பொன்மொழிகள்

மகாத்மா காந்திஜியின் பொன்மொழிகள்

ஒருவர் துன்பப்படும் போது
நிபந்தனை ஏதுமின்றி
உதவுவதுதான் நட்பு !

Keywords: mahatma gandhi information, mahatma gandhi history, mahatma gandhi biography, mahatma gandhi essay, mahatma gandhi quotes, mahatma gandhi facts, mahatma gandhi wikipedia, mahatma gandhi books, மகாத்மா காந்தி கவிதை, காந்தியின் கொள்கைகள், நட்பு பற்றிய கவிதை